Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše aktivity v roce 2016

3. 1. 2017

 V roce 2016   jsme měli v našem okrese  celkem  11  ZO  s    294 členkami.  Z tohoto počtu základních organizací byly  3 ZO registrovány ve spolkovém rejstříku jako pobočné spolky se samostatným IČO a právní subjektivitou. Současně byla zaregistrována ve spolkovém rejstříku okresní organizace Mladá Boleslav jako pobočný spolek.
Všechny  ostatní základní organizace jsou jako nezapsané spolky, které nemají právní subjektivitu a budou mít z ústředí registrační listy. Veškeré právní úkony (smlouvy, žádosti)  bude  za ně provádět nejblíže vyšší pobočný spolek – okresní organizace. 

 

   Setkání žen  u příležitosti MDŽ s moderátorkou

                 Jolanou Voldánovou

  V pondělí 7. března 2016 odpoledne se uskutečnilo  v Mladé Boleslavi ve školní jídelně  3. základní školy u příležitosti MDŽ setkání členek naší okresní organizace  se     známou       moderátorkou Jolanou Voldánovou, která žije v našem okrese. Sešla  se téměř stovka     členek z různých základních organizací našeho okresu. Paní Jolana  vyprávěla  o svém životě, o své práci. Pracovala  od roku 1993 v České televizi,   moderovala hlavní     zpravodajskou relaci na ČT1.  V letech 1998 , 2005, 2006 a   2010 zvítězila  v anketě TýTý v kategorii Osobnost TV zpravodajství. V roce 2013    tutu svou     práci v České   televizi ukončila a odešla.  Od roku 2014 je Jolana Voldánová    moderátorkou  pořadu                   „Je jaká je“  na Českém rozhlasu Dvojka.     Účinkovala v první řadě taneční  soutěže  Star   Dance. Dozvěděli jsme se o pátrání,   které ji dovedlo  až  za svými   předky do jižní     Ameriky. Moderuje  charitativní akci Pomozte dětem.  K příjemnému  posezení samozřejmě     nechybělo občerstvení, o které se postaraly samy členky.  Příjemná atmosféra, příležitost k   setkání členek z různých základních   organizací je tradiční již každoročně  při příležitosti  MDŽ.

Český den proti rakovině 2016 -  Hlavním cílem sbírky bylo šíření zásad prevence rakoviny. Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a každé čtvrté úmrtí je způsobeno rakovinou. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu a využíváním možností preventivních vyšetření lze velké části onkologických onemocnění předejít!  Letošní téma bylo  Rakovina prsu u žen a u mužů, barva stužky měsíčku zahradního byla letos růžová. Cílem je za nabízené kvítky měsíčíčku lékařského a  získat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Akce proběhla  ve středu 11. května 2016. Této akce se tradičně zúčastnily všechny základní organizace v okrese Mladá Boleslav.  Celkem se prodalo 1 925   ks  kytiček měsíčku zahradního a vybralo se 43  075, -Kč, které byly poslány na účet Ligy proti rakovině.

Výlet ORŽ  Praha 19. 5.- na akci pořádanou KRŽ „Projížďka loděmi po Vltavě“     Nejprve jsme se užili romantickou projížďku  malými loděmi  Pražskými Benátkami – tajemným zákoutím Vltavy na Čertovku a pak  následovala plavba velkou lodí Cecílie do Troji a zpět. Prohlédli jsme si Prahu z méně známého  podledu od řeky. Mohli jsme se kochat nádherným výhledem na panoráma Hradčan přímo od Vltavy. Počasí nám přálo a byl to nádherný zážitek.

Akce -  Za poznáním okresů – v sobotu 24. září 2016.

Okresní rada žen uspořádala s finanční podporou KRŽ    výlet Za poznáním okresů v sobotu 24. září na Mělnicko.  Nejprve jsme navštívili nádherný zámek na ostrově obtékaném Vltavou a jejím ramenem - zámek Veltrusy, potom  jsme se zastavili v Hoříně, abychom se podívali  na zdymadlo a plavební kanál na Vltavě s nádhernou panoramatickou vyhlídkou na zámek Mělník, obklopený vinicemi. Pak  jsme se dostali na  Mělník, kde jsme si prohlédli  historické objekty – zámek, vinné sklepy, vyhlídku na soutok a další. Poslední zastávkou byl Kadlín, obec na hranici Mělnického okresu s Mladoboleslavkým, kde jsme navštívili  poměrně nové Vesnické muzeum s různými expozicemi a výstavou Plody podzimu s ochutnávkou.  Okres Mladá Boleslav jel za poznáváním okresů Středočeského kraje již do posledního okresu – Mělnického. Tím jsme  prohlédli nejzajímavější místa Středočeského kraje. Smyslem je poznávat nejzajímavější místa v každém okrese a nakonec setkání s členkami příslušného okresu.  Okres Mladá Boleslav v letošním roce   dokončí putování po všech okresech Středočeského kraje. Vzpomínali jsme  jak tato  akce začínala před 11 lety. Navštívili jsme postupně okres Příbram, Rakovník, Kladno,  Kutnou Horu, Kolín, Prahu západ, Prahu východ,  Benešov, Beroun, Nymburk a poslední je Mělník. Počasí bylo pěkné, účastnice byly spokojené. Uvědomili jsme si, jak jsou zajímavá místa v našem okolí,    co jme ještě neměli příležitost poznat.

Krajský víkendový semiář v Praze 2016 – 4. a 5. 11

Podzimní seminář našeho kraje na téma: České potraviny na náš stůl, finančně podpořený z Nadace Žena  se uskutečnil v Praze v Kounicově paláci  ve dnech    4.  a  5 .11. 2016.  V páteční části semináře byly účastnice seznámeny s organizačními pokyny a svazovými informacemi.  Pak následovala přednáška „Pečeme s láskou“ zástupců firmy Dr. Oetker, kteří seznámili účastnice s produkcí firmy, jednotlivými druhy přípravků k pečení, které nabízejí, aby ženám ušetřili práci. Upozornili na různé finty, aby se výsledný upečený výrobek povedl, dále také jaké jsou trendy v pečení u nás, ale také za hranicemi.  Členky mile potěšily předané drobné dárečky z výrobků firmy a recepty.  Po večeři byl  kulturní program – vystoupila hudební skupina „V pohodě“ z Kladna. Potom následovalo společné posezení členek, vzájemné diskuse.  Druhý den v sobotu byly tři  přednášky, které  naplnily téma našeho projektu. V první přednášce  na téma Kvalita potravin se představil Ing. Vít Syrový, technolog výroby potravin. V druhém  bloku přednášek vystoupil Ing. Jan Maryška, redaktor časopisu dTest a specialista  na potravinovou problematiku. Přednáška Bezpečnost potravin zahrnovala kvalitu potravin, čerstvost, trvanlivost, falšování potravin, bezpečnost potravin,  značky kvality. Ve třetím bloku přednášek vystoupila MUDr. Ludmila Truhlářová z firmy Life Styl, téma přednášky Vhodné potraviny pro zdravé stravování. Ženy ovlivňují přístup celé rodiny k otázce stravovacích zvyklostí a kvality potravin. Při nákupu je potřeba se zaměřit na úpravu jídelníčku  a zásady  zdravého stravování, podle toho vybírat vhodné potraviny.  Vhodné potraviny dokáží snížit riziko mnoha chorob.    Z našeho okresu se zúčastnilo 29 členek. Seminíř se jim líbil.

Víkendový seminář ORŽ v sobotu 22. listopadu2016 .

V sobotu 22. října se uskutečnil  Víkend pro ženy ORŽ  v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích.  Semináře se účastnilo  65 členek z různých ZO v okrese.Tématicky byl zaměřený na  zdraví a životní styl. Nejprve to byla přednáška o Domácí péči, Sociálních službách v přirozeném domácím prostředí. Potom následovala přednáška zaměřující  se na harmonizaci těla i duše  pomocí klasické i alternativní techniky. Žit  v rovnováze sama se sebou i svým okolím, je to jedním ze základních předpokladů spokojeného života a pevnou součástí cesty k ní je vyvažování všeho negativního pozitivním.  Třetí přednáškou na téma Stres i radost v našem životě jsme uzavřeli odborná témata. Ženy se zamýšlely na uvedené téma aby dělaly  pro sebe víc a žily také s ohledem na sebe sama.  Po obědě následovala přednáška  historika a herce Mgr. Jiří Bartoše Sturze, který  vyprávěl o Karlu IV.  u příležitosti 700 let od jeho narození. Vyprávění doprovázel promítáním obrázků ze života císaře a krále Svaté říše římské a českého krále.  A také  vyprávěl  o rekonstrukci  korunovace v katedrále sv. Víta na Hradčanech v neděli 4. září 2016, ve které sehrál Jiří  životní roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kterak korunoval Karla IV.  a jeho manželku. Promítal video z této akce. Ženy byly spokojené a ocenily získané informace.

Okresní shromáždění 12. prosince 2016.

Okresní shromáždění schválilo navržený program  a rozpočet okresní organizace na rok 2017. Zhodnotily  uplynulý rok 2016 v činnosti okresní organozace a získaly informace o připravovaném Sjezdu ČSŽ a z toho vyplývajících výročních shromáždění členek, okresních a krajských konferencí. Také bylo diskutováno o podobě oslavy 50. výročí založení ČSŽ.

 

Zapsala:    Milada Remešová předsedkyně